Pastýřský list synodního seniora Daniela Ženatého

Sestry a bratři v Kristu, milí přátelé,
prožíváme těžký čas. Zákeřný vir změnil během několika dnů způsob života celé planety.
Jednou se budeme ptát, zda tato situace nastala bez varování, nebo jsme varování neviděli, či vidět nechtěli. Avšak dnes, v čase nouzového stavu v naší zemi, je důležité, abychom jedni druhým přáli dobré věci, aby naše slova prospívala trpělivosti a naději. Ani nevyslovujme to, co zbytečně šíří chaos a neúctu k ostatním lidem.

Sborový dopis Velikonoce 2020

Milí členové a přátelé evangelického sboru v Chlebích, v příloze naleznete sborový dopis se zprávou pro výroční sborové shromáždění a také s ohlášením velikonočních bohoslužeb. Součástí sborového dopisu je také složenka na zaplacení saláru a leták "5 procent a hlavu vzhůru" (http://hlavuvzhuru.e-cirkev.cz).
Vzhledem k aktuální situaci se šířením epidemie viru jsme se rozhodli i v Chlebích bohoslužby zrušit a je možné, že se to dotkne i velikonočních shromáždění. Pro aktuální informace, ale sledujte sborový web.

Noc kostelů ve Chlebích

Přijďte se podívat do evangelického kostela ve Chlebích. V pátek 24.5. od 16.30 bude otevřeno, od 17 hodin bude koncert žáků ZUŠ z Nymburka. Budete mít příležitost prohlédnout si věž, varhany, seznámit se s historií sboru.